Arteria testicuiaris

Arteria testicuiaris (łac.) — tętnica jądrowa (pol.).


Polski Łaciński
Tętnica jądrowa Arteria testicuiaris