Bulbus vestibuli

Bulbus vestibuli (łac.) — opuszka przedsionka (pol.).


Polski Łaciński
Opuszka przedsionka Bulbus vestibuli