Ductuli aberrantes

Ductuli aberrantes (łac.) — przewodziki zbaczające (pol.).


Polski Łaciński
Przewodziki zbaczające Ductuli aberrantes