Ductuli transversi

Ductuli transversi (łac.) — przewodziki poprzeczne (pol.).


Polski Łaciński
Przewodziki poprzeczne Ductuli transversi