Ductus ejaculatorius

Ductus ejaculatorius (łac.) — przewód wytryskowy (pol.).


Polski Łaciński
Przewód wytryskowy Ductus ejaculatorius