Labium majus pudendi

Labium majus pudendi (łac.) — warga sromowa większa (pol.).


Polski Łaciński
Warga sromowa większa Labium majus pudendi

Powiązane hasła