Labium minus pudendi

Labium minus pudendi (łac.) — warga sromowa mniejsza (pol.).


Polski Łaciński
Warga sromowa mniejsza Labium minus pudendi

Powiązane hasła