Melkryptowestimentafilia

Melkryptowestimentafilia (ang. Melcryptovestimentaphilia) — parafilia seksualna, w której bodźcem seksualnym jest czarna bielizna.

Melkryptowestimentafilia jest formą seksualnego fetyszyzmu, w którym rolę fetysza pełnią bielizna w czarnym kolorze.


Powiązane hasła


Bibliografia