Przewodziki gruczołu krokowego

Przewodziki stercza

Przewodziki gruczołu krokowego; Przewodziki stercza (pol.) — ductuli prostatici (łac.).


Polski Łaciński
Przewodziki gruczołu krokowegoPrzewodziki stercza Ductuli prostatici