Przewodziki odprowadzające jądra

Przewodziki odprowadzające jądra (pol.) — ductuli efferentes testis (łac.).


Polski Łaciński
Przewodziki odprowadzające jądra Ductuli efferentes testis