Przewodziki zbaczające

Przewodziki zbaczające (pol.) — ductuli aberrantes (łac.).


Polski Łaciński
Przewodziki zbaczające Ductuli aberrantes