Przyczepek jądra

Przyczepek jądra (pol.) — appendix testis (łac.).


Polski Łaciński
Przyczepek jądra Appendix testis