Psychrofilia

Psychrofilia — parafilia, w której źródłem podniecenia i satysfakcji seksualnej jest niska temperatura.

Etymologia

pl. psychrofilia = psychro + filia
en. psychrophilia = psychro + philia