Tunica vaginalis testis

Tunica vaginalis testis (łac.) — osłonka pochwowa jądra.