Zaburzenie parafilne

Zaburzenie parafilne — parafilia, która powoduje wyraźne cierpienie psychiczne i zaburzenie funkcjonowania społecznego u prezentującej ją jednostki, bądź też krzywdę i cierpienie lub ich ryzyko u innych, jeśli staną się przedmiotem zachowań seksualnych osoby z parafilią.


Powiązane hasła:


Bibliografia