Arteria pudenda interna

Arteria pudenda interna (łac.) — tętnica sromowa wewnętrzna (pol.).


Polski Łaciński
Tętnica sromowa wewnętrzna Arteria pudenda interna

Powiązane hasła