Pedofil

Pedofil (ang. Pedophile) — osoba, dla której bodźcem seksualnym są osoby w okresie od narodzin do przygotowawczej fazy przedpokwitaniowej (prepubertalnej), w wieku od 0 do ok. 11 lat.

Pedofil jest również seksualnym sadystą oraz chronofilem.

Parafilia — pedofilia

Antonim

Teleiofil


Powiązane hasła


Bibliografia